ტიანჯინი

35
35
35

Tianjin Port Pacific საერთაშორისო საკონტეინერო ტერმინალი

Tianjin Hongqiao უძრავი ქონების ბაზრის სერვის ცენტრი

ტიანჯინის ტურისტული ჯგუფი

35
35

Tianjin Metallurgical Iron Material Processing Co., Ltd

CCCC პირველი სანავიგაციო საინჟინრო კვლევა და დიზაინის ინსტიტუტი (ტიანჯინი)